խոց

խոց

Dasnabedian 1995: 441

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 22,24
blessure

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽՈՑ — (ի, ից. կամ ոյ, ոց.) NBH 1 0981 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. τραῦμα volnus πληγή plaga. խաւդէկի. Վէրք սրոյ. կամ գեղարդեան եւայլն. եւ պալար ի մարմնի. ... *Խարանս խոցոյ մահացուի. Նար. ՟Ղ՟Գ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԺՈԽՔ — (խոց.) NBH 1 0616 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c գ. վր. ճոճոխէլի. պ. տիւզէխ. ἄδης infernus Խորք երկրի. ծոց հողոյ հեռագոյն ի ծագաց երկնից. որպէս գեհեն. տարտարոս. սանդարամետք. բանտ դիւաց եւ դատապարտելոց. ... Տե՛ս Ղկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՂ — (ոյ, ոց, ովք, օք, իւք.) NBH 1 1081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. ἔλκος որ եւ κήλη, κηλίς ulcus, ulcera (լծ. թ. քէլ ). Խաղաւարտ կեղեւաւոր. պալար եռացեալ. խոց եւ խոյլ կամ սպի ʼի վեր երեւեալ ʼի մարմնի. Տե՛ս եւ ԿԵՂԱՆԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԻՐԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0825 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. τραυματίος, τραμαυτισμένος, τετραυματισμένος , τεθραυσμένος vulneratus, confossus. (լծ. ընդ հյ. եւ feritus ). Ունօղ զվէրս ինչ որպիսի եւ իցէ. վիրաւորեալ. խոց. խոցեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԻԿԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0276 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տկարութիւն. անկարութիւն. կարեվէր խոց կամ վէրք. *Անդ էառ վէրս մահ՝ ʼի մեռեալ մարմնոյն (քրիստոսի) զազդոյ զապիկարութիւն. Ոսկս. կողոս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԵՐԱՆԱՑԱՒ — (ոյ, կամ ի.) NBH 1 483 Chronological Sequence: Unknown date, 15c գ. Ցաւ կամ խոց բերանոյ. որ եւ առ Գաղիանոսի Բերան գրի. ἅφθαι ulcera in ore *Գարուն միջակ ... բերանացաւ խիստ, եւ աղբերաց պակասումն. Տօմար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԻԾ — (բծի, ից. կամ բծոյ, ոց.) NBH 1 489 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. μῶμος, λόβη, σπίλος macula, labes, jactura, vitiligo Նիշ եւ արատ բնական եւ կամ պատահական ʼի վերայ մարմնոց օտար ʼի բուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՑԱԿԻԾ — ( ) NBH 1 509 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Որ կծանէ որպէս զբոց՝ կիզելով եւ կսկծեցուցանելով. մարմաջեցուցիչ. մորմոքիչ. *Բիծք բոցակիծք. Նար. ՟Կ՟Թ. ուր ասի ʼի Հին լծ. *Մաթիլն է այն մանրոջիլն. եւ կամ խոց եւ պիտակʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0529 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. τύπτω Percutio, verberibus indigne afficio, caedo Գան հարկանել. ձաղկել. խոշտանգել. չարչարել. հարկանել. բախել. ծեծել, զարնել. տէօյմէք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԻԹ — (խիթոյ կամ խըթոյ, ոց. եւ խիթի կամ խըթի, ից.) NBH 1 0944 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ἁλγηδών, ὁδύνη dolor, cruciatus, tormentum στρόφος torsio, tormina intestinorum. Ցաւ, խթիչ՝ մանաւանդ որովայնի, եւ ոտից.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈԺՈՌԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0957 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ձ. λυπόμαι, θυμιόμαι, στυγνάζω incitor, indignor, contristor, rutilo triste. Խոժոռ դէմս ցուցանել. դժկամակիլ. թաղծիլ. տխրիլ. պղտորիլ. ժանիք ընել. երեսը կախել ... *Խոժոռեցան նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.